Какво трябва да знаем преди изграждането на структурна кабелна система

Технологиите в днешния забързан и дигитален свят продължават да се развиват все така стремглаво. Вече е невъзможно да си представим да има сграда, която да не е оборудвана с всевъзможна техника. Затова, за да бъде продуктивна работата във всеки един офис, е необходимо да се обединят устройствата в една обща комуникационна мрежа. Поддържането на цялостна връзка между тези устройства се осъществява посредством структурна кабелна система или система за структурно окабеляване.

1. Какво всъщност представлява структурна кабелна система и от къде да започнем, за да я изградим правилно?

За повечето потребители структурна кабелна система може да звучи непознато, но ако се използват термини като лан мрежа, компютърна мрежа, информационните кабели, окабеляването в офиса, то тогава всички се сещат за какво става дума. Ролята на структурната кабелна система (СКС) е да обединява кабели и мрежово оборудване в различни сгради или центрове за данни. Тази система вече може да съществува или да трябва да се изгради при строителството на съответната нова сграда. Система от такъв тип се проектира съобразно приетите норми, правила и стандарти и нейната цел е да остане в експлоатация в продължение на дълги години, без да има нужда тя да се преструктурира. Затова е много важно да се знае кои са принципите на нейното изграждане. Структурните кабелни системи се изграждат в съответствие с няколко принципа, като първият от тях е универсалността. Така СКС може да се проектира не само за мрежи за пренос на данни, но и за телефонни комуникации, алармени инсталации, видеонаблюдение и др. При проектирането й, задължително се оставя ресурс за свързване на допълнително оборудване и нови потребители. Кабелната система също така трябва да бъде достатъчно гъвкава. Това значи възможност за лесно и бързо преконфигуриране без или с минимално прекъсване на работата. Не трябва да забравяме, че една мрежа трябва да бъде и надеждна. Тя трябва да осигурява непрекъсната свързаност на устройствата в нея и възможностите за възникване на неизправност да са сведени до минимум. Това се постига с правилно проектиране, използване на качествени компоненти при нейното изграждане и извършването на качествено инсталиране от опитен екип.

2. Кои са елементите на системата?

В основата на структурните кабелни системи стоят елементите, които формират средата за предаване на данни. Те се наричат пасивни, тъй като не се нуждаят от захранване и се използват за предаване на сигнали и информация. Тези елементи са:

 • Мрежови кабели медни или оптични. Медните кабели от своя страна се разделят спрямо категорията си – категория 5е, 6, 6а, 7, 7а и 8, а според това дали имат екранировка – на екранирани и неекранирани. Оптичните основно се разделят на сингъл мод и мултимод;
 • Жакове, панели и розетки – това са съединителни елементи, които се монтират от двете страни на кабелите;
 • Свързващи пач корди – те осигуряват свързаността между комуникационните изводи /жаковете/ на розетките или панелите и съответното активно оборудване – сървъри, суичове, рутери, компютри и др.;
 • Комуникационни шкафове, кабелни канали, гофрирани тръби, кабелни скари и др. – съществува спор между инсталаторите дали изброените компоненти трябва да се причислят към структурното окабеляване или пък не. Съгласно производителите и международните стандарти, тези елементи са спомагащи за изграждането на една СКС и не подлежат на сертификация и гаранция. Според инсталаторите обаче нито една мрежа не може да работи без съответните монтажни елементи. Ето защо ние ги споменаваме тук, без да влизаме като арбитър в този спор.

3. Какви подсистеми има една модерна СКС?

Най-кратко казано – една кабелна система може да се раздели на хоризонтална и вертикална.

 • Хоризонталната подсистема е тази, благодарение на която се свързват както разпределителните панели и комуникационните кабели в разпределителния етажен пункт, така и хоризонтално прокараните кабели и телекомуникационните излази. Чрез нея се осигурява обединяване на потребителите на подсистемата в обща мрежа и достъп към магистралните ресурси. Най-често тя се изгражда от медни мрежови кабели;
 • Магистралната подсистема може да се приложи за комплекс от сгради (външна подсистема) или за единична сграда (вътрешна подсистема). В първия случай нейната работа е да съединява кабелните системи между сградите, като преносната среда най-често се осъществява чрез оптични кабели. Оптичните кабели, които се използват, биват два типа: multimode и single mode. Във втория случай магистралната подсистема осъществява връзка между разпределителните пунктове, разположени на отделни или на всички етажи в дадена сграда. За изграждане на системата тук се използват както оптични кабели, така и медни от по-висока категория, поне 6а.

4. Кои стандарти и норми при изграждане трябва да се спазват?

Неправилно извършените монтаж, съединения и други манипулации с кабелите и оборудването могат да доведат не само до изменение в работата и характеристиките на апаратурата, но и до промяна в стабилността на нейното функциониране. Това следователно ще наруши и работата на съответната организация, която я използва. Съществуват няколко международни и европейски норми и регламента, с които трябва да се запознаем. Стандартите, разглеждащи правилното изграждане на структурните кабелни системи, използвани у нас, са на организациите ISO, CENELEC и TIA. Те се разделят на няколко подгрупи в зависимост от помещението за структурно окабеляване (Таблица 1).

Организация Окабеляване на офис помещения Окабеляване на центрове за данни Окабеляване на промишлени сгради Окабеляване на жилищни сгради
ISO ISO/IEC 11801-2:2018 ISO/IEC 11801-5:2018 ISO/IEC 11801-3:2018 ISO/IEC 11801-4:2018
CENELEC EN 50173-2:2018-07 EN 50173-5:2018-07 EN 50173-3:2018-07 EN 50173-4:2018-07
TIA ANSI/TIA-568-C. I 2012 TIA/EIA-942 Revision A 03.2014 TIA/EIA-1005 TIA/EIA-570-B
Таблица 1. Стандарти и норми

От изписаното дотук може да заключим следното – за да бъде ефективна една структурна кабелна система, тя трябва да бъде изградена с качествени компоненти, и последващо инсталирана правилно и надеждно. Ние от АйСи Интраком ООД винаги се стремим да предложим на нашите клиенти най-съвременните решения за стабилна структурна кабелна система, както и да дадем отговор на всички въпроси, възникнали по време на нейното изграждане. Можете да се свържете с нас, за да обсъдим вашите нужди и да намерим най-правилното решение за окабеляване на офиса или сградата ви.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Много съвременни предприятия активно прилагат структурните кабелни системи, като елемент за модернизация на цифровата инфраструктура. Те се разглеждат от участниците в бизнеса, като средство за повишаване ефективността на производствените процеси и рентабилността на предприятието. Нека обаче разгледаме каква е спецификата на подобни инфраструктурни решения?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?

 • Представлява формат за организация на технологичната инфраструктура в корпорацията, която предполага обединяване на информационните услуги в единна система, предоставяна от различните отдели на производствения процес в компанията.
 • В йерархичната структура на отделните подблокове могат да присъстват проводници с различно предназначение, изработени от всякакви материали — коаксиални, медни, оптични влакна и т.н. В структурата на подобно окабеляване могат да присъстват различни допълнителни компоненти — гнезда, розетки, конектори. Така или иначе, всички те влизат в една интегрирана мрежа.

В КАКВИ СРОКОВЕ СЕ ИЗВЪРШВА УСЛУГАТА?

Изграждането на структурно окабеляване обикновено се изпълнява паралелно с довършителните работи в сградата и в следната последователност:

 • Монтаж на вградените (перфорирани тави, провлачни тави) и маршрутизираните проводници за данни;
 • Кутии за монтаж, информационни обекти и крос;
 • Тестване на информационните проводници за данни и разработка на изпълнителната документация.
 • На изградената СКС се предоставя гаранция, период, съответстващ на срока на гаранцията.
 • Всички дейности по проектирането и монтажа се извършват от сертифицираните специалисти на компанията.

Сроковете за цялостното изпълнение строго зависят от мащаба на проекта и условията за работа, така че това се уговаря след, като се запознаем в детайли с помещенията и условията за работа.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й

 • Ако инсталацията се изгражда в новопостроена сграда, кабелите трябва да се скрият под специално покритие, осигуряващо бърз оперативен достъп в случай на проверка или ремонт.
 • Ако комуникационните трасета се прекарват в помещения и по етажите на съществуващи сгради, е необходимо да се помисли за метода за защита на кабелната инсталация за да се избегне увреждането й.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

 • ВИП СЪРВИСИС имаме опит в малки, средни и големи компютърни мрежи, използващи cat5e,. Cat6, Cat7 и оптичен кабел.
 • Ние можем да изградим единични инсталации във всяка точка на България.

КАКВО ВИ ДАВА КАБЕЛНАТА МРЕЖА?

 • Споделен достъп до принтери и Интернет;
 • Бързо споделяне на файлове и приложения;
 • Бързина;
 • Надеждност;
 • Безопасност и сигурност.

ВИП СЪРВИСИС ще проектира вашата структурна кабелна система със собствен, екип. Можем да изградим всяка инсталация, без значение дали е голяма или малка.

Независимо дали ще изграждате нова мрежа или ще подобрявате вече съществуваща, ние предлагаме консултантски услуги за проучване и анализ на мрежата на своите клиенти.

Ние ще Ви помогнем, като посочим всички потенциални проблеми на съществуващи мрежи и препоръчаме решения за нови мрежови архитектури и технологии за подобряване на вашата мрежа.

ВИП СЪРВИСИС притежава необходимите оторизации за изграждане на кабелни системи с гаранция на производителите.

Качествената структурна кабелна система спестява средства във времето, поради своята безпроблемна експлоатация

Структурни Кабелни Системи за жилищни сгради

 • Структурното окабеляване в дома позволява на собственика да използва електронното оборудване от всяка стая в къщата. Концепцията е проста: включва телефон във всяка стая, включва телевизор с кабелна или сателитна телевизия във всяка стая, слуша аудио системата навсякъде и дори работи с принтера от всички компютри в къщата, без да се бори с жици.
 • Комуникационни точки с телефон, факс, данни, аудио или видео жакове са инсталирани във всяка стая, разпределително табло е монтирано някъде в дома, и чрез кабели, предоставя телефонен, видео или аудио сигнал към всеки жак

Компонентите на Структурната Кабелна Система в дома

 • Разпределително табло, което обикновено се намира в скрито помещение в дома, прави две неща:
 1.  събира всички доставчиците на услуги: телефон, DSL, кабелна телевизия, кабелен модем …  и
 2.  разпределя тези сигнали из къщата.
 • Сигнали от охранителни камери в рамките на дома също могат да бъдат доставени до разпределителното табло  за разпространение в цялата къща.
 • Контролни устройства в таблото дават възможност за домашна автоматизация.
 • Източник на електрическа енергия в разпределителния панел осигурява мощност на различните автоматични устройства, монтирани в панела.
 • Високо производителни кабели, Cat5e/Cat6/RG6 и оптични кабели се използват за изграждане на трасетата от разпределителния панел до всяко място в къщата, където искаме да има сигнал.
 • Независимо дали окабелявате нов дом или преработвате вече съществуваща Структурна Кабелна Система, трябва да поставите точните  кабели.
 • Мултимедийни устройства

Колко ще струва ?

 • Общата цена на Структурната Кабелна Система  зависи от големината на дома, броят на включените технологии, както и броя и вида на устройствата, свързващи всяка технология в цялата къща.

Предимства на Структурното окабеляване

 • Вашият дом е готов за разпространение на кабелна телевизия, интернет, телефон, аудио сигнали в цялата къща.
 • Удобство, комфорт – Технологиите се развиват бързо и предлагат решения по начини, които преди бяха немислими или невъзможни.
 • Инвестиция в дома – Правилното структурирано окабеляване увеличава стойността на вашия дом от 1 до 2%. Окабелен дом по-лесно се продава.
 • Лесно и бързо конфигуриране – Чрез връзката на всички кабели към централния панел, може лесно да променяте как и с какво са свързани тези кабели и за какво се използват.
 • Лесно и бързо отстраняване на неизправности – Всеки кабел може да бъде индивидуално изолиран от останалите  и тестван веднага ако е необходимо.
 • Край на заплетените кабели.