Комплексно счетоводно обслужване Текущо завеждане на първични документи Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС;...

read more