Blog

КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

Абонаментна или инцидентна ИТ компютърна поддръжка на най-високо ниво! Сигурност, спокойствие и надеждност!

read more

ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪРИ

ВИП Сървисис прави регулярен мониторинг, поддържа и администрира сървъри, ъпдейтва и конфигурира сървърното оборудване във вашия офис.

read more

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

ВИП Сървисис осигурява отдалечен достъп до вашето работно място, като минимизира рисковете, свързани с това.

read more

Комплексно счетоводно обслужване

Комплексно счетоводно обслужване Текущо завеждане на първични документи Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС;...

read more

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Много съвременни предприятия активно прилагат структурните кабелни системи, като елемент за модернизация на цифровата инфраструктура. Те се разглеждат от участниците в бизнеса, като средство за повишаване ефективността на производствените процеси и рентабилността на...

read more

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ

Услуга рециклиране на тонер касета – услугата рециклиране се налага, когато някоя касета е презареждана с тонер и вече има и други износени компоненти / барабан, почисващ нож, магнитна ролка, девелоперна ролка и др. /. За да имате винаги безупречно копие без да е...

read more

Презареждане на тонер касети

За да се презареди качествено една тонер касета е необходимо нейното почистване, смазване на всички контактни точки и накрая зареждане с тонер. Повечето касети си имат специфика на презареждане, много е важно презареждането да се извършва правилно и с качествен тонер,...

read more