ЗА НАС

   Дружеството е основано през 2012 г с цел формиране на ефективен екип от професионалисти, които да предоставят пълен пакет от услуги по възможно най-високите световни стандарти.  

   През цялото съществуване на дружеството, основната ни стратегия винаги е била да инвестираме в знания и умения, да работим с най-новите технологии и да бъдем възможно най-добри специалисти в обхванатите области. Целта винаги е била, да се получат и внедряват възможно най-новите и водещи услуги и технологии, доказали ефективността си на световния пазар. Гарантираме, че получените знания и умения, ще бъдат съхранени и предоставени на нашите клиенти и партньори по възможно най-сигурен начин. 

   Ние сме специалисти в областта на информационните технологии и съвременните комуникации. Затова поддържаме и надграждаме съществуващи вече системи, без да настъпват технически неизправности загуба на информация или свързаност.  

   Нашите специалисти са със задълбочени познания по всички технологии, използвани в информационните технологии, комуникациите. Ние знаем, че най-важен е клиента и затова отдаваме първи приоритет на нуждите и необходимостите на нашите клиенти. Стараем се да разбираме точно техните проблеми и да им предложим най-подходящото решение във всяка ситуация. Стремежът ни е да постигаме максимално добър резултат с минимални разходи, благодарение на опита и знанията на нашите специалисти. 

   Ние предлагаме сигурност, като работим отговорно и професионално. Ние предоставяме решения и поддръжка по най-добрите стандарти на пазара.