ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

Ефективната работа от разстояние е съществена за успеха на бизнеса. Напоследък за много хора е почти немислимо да работят непрекъснато на едно място. Затова осигуряването на възможност за мобилна работа е съществено за фирмите, независимо дали става въпрос за техните търговски представители в движение или за служители, чиито родителски ангажименти налагат гъвкавост и работа от вкъщи. Но осигуряването на такава гъвкавост носи своите рискове.

ВИП Сървисис осигурява отдалечен достъп до вашето работно място като минимизира рисковете, свързани с това. Осигуряваме непрекъсваемост на работата от разстояние, а това подобрява продуктивността на служителите и печалбите за компанията.

КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

Абонаментна или инцидентна ИТ компютърна поддръжка на най-високо ниво! Сигурност, спокойствие и надеждност!

ПОДДРЪЖКА НА СЪРВЪРИ

ВИП Сървисис прави регулярен мониторинг, поддържа и администрира сървъри, ъпдейтва и конфигурира сървърното оборудване във вашия офис.