Какво трябва да знаем преди изграждането на структурна кабелна система

Технологиите в днешния забързан и дигитален свят продължават да се развиват все така стремглаво. Вече е невъзможно да си представим да има сграда, която да не е оборудвана с всевъзможна техника. Затова, за да бъде продуктивна работата във всеки един офис, е необходимо да се обединят устройствата в една обща комуникационна мрежа. Поддържането на цялостна връзка между тези устройства се осъществява посредством структурна кабелна система или система за структурно окабеляване.

1. Какво всъщност представлява структурна кабелна система и от къде да започнем, за да я изградим правилно?

За повечето потребители структурна кабелна система може да звучи непознато, но ако се използват термини като лан мрежа, компютърна мрежа, информационните кабели, окабеляването в офиса, то тогава всички се сещат за какво става дума. Ролята на структурната кабелна система (СКС) е да обединява кабели и мрежово оборудване в различни сгради или центрове за данни. Тази система вече може да съществува или да трябва да се изгради при строителството на съответната нова сграда. Система от такъв тип се проектира съобразно приетите норми, правила и стандарти и нейната цел е да остане в експлоатация в продължение на дълги години, без да има нужда тя да се преструктурира. Затова е много важно да се знае кои са принципите на нейното изграждане. Структурните кабелни системи се изграждат в съответствие с няколко принципа, като първият от тях е универсалността. Така СКС може да се проектира не само за мрежи за пренос на данни, но и за телефонни комуникации, алармени инсталации, видеонаблюдение и др. При проектирането й, задължително се оставя ресурс за свързване на допълнително оборудване и нови потребители. Кабелната система също така трябва да бъде достатъчно гъвкава. Това значи възможност за лесно и бързо преконфигуриране без или с минимално прекъсване на работата. Не трябва да забравяме, че една мрежа трябва да бъде и надеждна. Тя трябва да осигурява непрекъсната свързаност на устройствата в нея и възможностите за възникване на неизправност да са сведени до минимум. Това се постига с правилно проектиране, използване на качествени компоненти при нейното изграждане и извършването на качествено инсталиране от опитен екип.

2. Кои са елементите на системата?

В основата на структурните кабелни системи стоят елементите, които формират средата за предаване на данни. Те се наричат пасивни, тъй като не се нуждаят от захранване и се използват за предаване на сигнали и информация. Тези елементи са:

  • Мрежови кабели медни или оптични. Медните кабели от своя страна се разделят спрямо категорията си – категория 5е, 6, 6а, 7, 7а и 8, а според това дали имат екранировка – на екранирани и неекранирани. Оптичните основно се разделят на сингъл мод и мултимод;
  • Жакове, панели и розетки – това са съединителни елементи, които се монтират от двете страни на кабелите;
  • Свързващи пач корди – те осигуряват свързаността между комуникационните изводи /жаковете/ на розетките или панелите и съответното активно оборудване – сървъри, суичове, рутери, компютри и др.;
  • Комуникационни шкафове, кабелни канали, гофрирани тръби, кабелни скари и др. – съществува спор между инсталаторите дали изброените компоненти трябва да се причислят към структурното окабеляване или пък не. Съгласно производителите и международните стандарти, тези елементи са спомагащи за изграждането на една СКС и не подлежат на сертификация и гаранция. Според инсталаторите обаче нито една мрежа не може да работи без съответните монтажни елементи. Ето защо ние ги споменаваме тук, без да влизаме като арбитър в този спор.

3. Какви подсистеми има една модерна СКС?

Най-кратко казано – една кабелна система може да се раздели на хоризонтална и вертикална.

  • Хоризонталната подсистема е тази, благодарение на която се свързват както разпределителните панели и комуникационните кабели в разпределителния етажен пункт, така и хоризонтално прокараните кабели и телекомуникационните излази. Чрез нея се осигурява обединяване на потребителите на подсистемата в обща мрежа и достъп към магистралните ресурси. Най-често тя се изгражда от медни мрежови кабели;
  • Магистралната подсистема може да се приложи за комплекс от сгради (външна подсистема) или за единична сграда (вътрешна подсистема). В първия случай нейната работа е да съединява кабелните системи между сградите, като преносната среда най-често се осъществява чрез оптични кабели. Оптичните кабели, които се използват, биват два типа: multimode и single mode. Във втория случай магистралната подсистема осъществява връзка между разпределителните пунктове, разположени на отделни или на всички етажи в дадена сграда. За изграждане на системата тук се използват както оптични кабели, така и медни от по-висока категория, поне 6а.

4. Кои стандарти и норми при изграждане трябва да се спазват?

Неправилно извършените монтаж, съединения и други манипулации с кабелите и оборудването могат да доведат не само до изменение в работата и характеристиките на апаратурата, но и до промяна в стабилността на нейното функциониране. Това следователно ще наруши и работата на съответната организация, която я използва. Съществуват няколко международни и европейски норми и регламента, с които трябва да се запознаем. Стандартите, разглеждащи правилното изграждане на структурните кабелни системи, използвани у нас, са на организациите ISO, CENELEC и TIA. Те се разделят на няколко подгрупи в зависимост от помещението за структурно окабеляване (Таблица 1).

Организация Окабеляване на офис помещения Окабеляване на центрове за данни Окабеляване на промишлени сгради Окабеляване на жилищни сгради
ISO ISO/IEC 11801-2:2018 ISO/IEC 11801-5:2018 ISO/IEC 11801-3:2018 ISO/IEC 11801-4:2018
CENELEC EN 50173-2:2018-07 EN 50173-5:2018-07 EN 50173-3:2018-07 EN 50173-4:2018-07
TIA ANSI/TIA-568-C. I 2012 TIA/EIA-942 Revision A 03.2014 TIA/EIA-1005 TIA/EIA-570-B
Таблица 1. Стандарти и норми

От изписаното дотук може да заключим следното – за да бъде ефективна една структурна кабелна система, тя трябва да бъде изградена с качествени компоненти, и последващо инсталирана правилно и надеждно. Ние от АйСи Интраком ООД винаги се стремим да предложим на нашите клиенти най-съвременните решения за стабилна структурна кабелна система, както и да дадем отговор на всички въпроси, възникнали по време на нейното изграждане. Можете да се свържете с нас, за да обсъдим вашите нужди и да намерим най-правилното решение за окабеляване на офиса или сградата ви.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Много съвременни предприятия активно прилагат структурните кабелни системи, като елемент за модернизация на цифровата инфраструктура. Те се разглеждат от участниците в бизнеса, като средство за повишаване ефективността на производствените процеси и рентабилността на...