ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

  • Неоспорим факт е, че изграждане на такива системи намалява престъпността в пъти, повишава се производителността на труда и се увеличава сигурността на следените обекти.
    Проектирането на системата за видеонаблюдение не включва само монтирането на камери и записващи устройства. Качествено проектираната и изградена система изисква добър екип от проектанти и техници за разгръщането на възможностите на системата. Добре подбраните елементи на системата ще доведе до получаване на оптимална цена и възможности.
  • Проектирането на системата за видеонаблюдение не включва само монтирането на камери и записващи устройства. Качествено проектираната и изградена система изисква добър екип от проектанти и техници за разгръщането на възможностите на системата. Добре подбраните елементи на системата ще доведе до получаване на оптимална цена и възможности.
  • ВИП Сървисис е в партньорство с водещи вносители на системи за видеонаблюдение и аксесоарите за тях. Предлагаме видеорекордери, камери за денонощно наблюдение, IP камери, захранвания, клеми, букси, кабели, аксесоари и специализирани камери в голямо разнообразие и наличност. Екипът от специалисти и инженери ще ви предложи най-добрия проект за изграждане на система за видеонаблюдение и ще го изпълни в кратки срокове и качествено.
  • След изтичане на гаранционния период можем да ви предложим и подръжка на системата в рамките на работния ден, с цел да не се лишавате от ползите на системата.

Системи за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение са предназначени за наблюдение на обекти с помощта на видеокамери. Представляват комплекс от няколко основни компоненти – една или повече видеокамери, устройство за обработка, предаване и запис на данните, сървър за видеонаблюдение или...