VIP Services ERP
  • ВИП СЪРВИСИС е дружество, създадено да задoволи всички потребности на малкия, средния и големия бизнес в областта на IT услугите. Нашият екип се състои от UNIX и Microsoft специалисти с над петнадесет годишен опит в изграждането на информационно оборудване.

  • Ние сме наясно с бързо развиващите се информационни технологии и се стараем да сме винаги в крак с иновациите в съвременните комуникации. Ние поддържаме и надграждаме съществуващи вече системи, като се стараем да не настъпват технически неизправности и да няма загуба на информация и свързаност, докато се настройват новите услуги. Нашите специалисти са със задълбочени познания по всички видове протоколи, използвани в комуникациите върху TCP/IP стека. Операционните системи, които използваме, са предназначени за тежки Интернет и Интранет натоварвания, използвани в много от световно известните компании.

  • Нашите клиенти са наш приоритет. Стараем се да разбираме точно техните проблеми и да им предложим най-подходящото решение във всяка ситуация. Така постигаме максимално добър резултат с минимални средства посредством опита на нашите специалисти.

  • Идеята, която ни събра е, че обичаме своята работа и даваме максималното от себе си за постигане на високи цели в технологичен аспект.

  • Компаниите ценят и пазят своята информация – техният най-важен ресурс. Изтичането на информация може да се окаже критично. Ако тя бъде открадната от кракери или служители, които не са оправдали гласуваното им доверие, последиците за бизнеса биха били много тежки. Ние предлагаме сигурност. Ние предлагаме IT решения и компютърна поддръжка от ново поколение.